LPO MODULUA

2017-18 IKASTURTEKO AURKEZPENA

IKASTURTE HONETAKO LIBURUA
AURKIBIDEA
1.
Lan-zuzenbidea
8.
Lantaldeak
2.
Lan-kontratua
9.
Gatazkak eta konponbideak
3.
Lanaldia eta ordainsaria
10.
Lan-merkatua eta lana bilatzea
4.
Nomina. Kasu praktikoak
11.
Lana eta osasuna
5.
Lan-kontratua aldatzea, etetea eta azkentzea
12.
Arriskuen azterketa enpresan
6.
Gizarte Segurantza
13.
Prebentzioaren kudeaketa
7.
Ordezkaritza enpresan eta negoziazio kolektiboa
14.
Lehen laguntzak


 LPO MODULUAREN HELBURUAK
                                                                       
1. Lan-munduratzeko eta bizitza osoan 
ikasteko hautabideak identifikatu ondoren, 
lan-aukerak hautatzea.
                                                                                     2. Talde-laneko estrategiak aplikatzea, eta erakundearen helburuak lortzeko duten 
eraginkortasuna baloratzea.
                                                                                     3. Lan-harremanen ondoriozko eskubideak baliatu eta betebeharrak betetzea, 
eta lan-kontratuetan horiek onartzea.
                                                                                        4. Estalitako kontingentzien aurrean, Gizarte Segurantzako sistemaren babes-ekintza 
zehaztea eta prestazio mota guztiak 
identifikatzea.
                                                                                          5. Bere jardueraren ondoriozko arriskuak ebaluatzea, lan-inguruneko 
lan-baldintzak eta arrisku-faktoreak aztertuta.
                                                                                                  6. Enpresa txiki batean, arriskuen prebentziorako plana egiten laguntzea, 
inplikatutako agente guztien erantzukizunak 
identifikatuta.
                                                                                        7. Prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzea, eta tituluari lotutako lan-inguruneko 
arrisku-egoerak aztertzea.

AURTEN ERE JARRAITUKO DUGU HURRENGO PROIEKTUAK LANTZEN:


1.  "TWITTER ETA LINKEDIN "
SARE SOZIALEN ERABILPEN PRAKTIKOA 
LANTZEKO PROIEKTUA


Bi sare hauen erabiltze praktiko-erreala
LPO moduluaren baitan gauzatu 
ahal izateko proiektua da.
Aurreko urteko oinarriak kontuan izanik,
klaseko metodologiaren oinarri gisa landuz.

2. LAN-AUKERAK BILATZEKO TRESNA "BERRIEN" 
TREBETASUNEAN SAKONTZEKO PROIEKTUA.

Sare sozialen erabilera eta lan-aukerak bilatzeko 
bestetariko tresna berrien ezagutzan sakontzeko 
proiektua da.
Enplegua Hernani (bideoa)Erakundearekin elkar lanean izanik.
Osagarri gisa, gaur egungo "lan entrebisten" metodo aurretuak
ere lantzen ditugu, horretan ari den espezialista (bideoa) batekin.

3. LAN ARRISKUEN PREBENTZIOAREN 
OINARRIETAN SAKONTZEKO PROIEKTUA: AUTOPROTEKZIO-PLANA
 
Gaur egungo lan-egoera larriaren aurrean,
 ikasleek lan mundura doazenean, 
segurtasunez lan egiteko eskubidea argi eduki dezaten 
landu nahi duen proiektua da. 
Horretarako Marijo andrea Hernaniko Udaletxeko Prebentzio arduradunaren (bideoa)
laguntza izan dugu. 


Proiektu hau osatu nahian GURUTZE GORRIArekin (bideoa)ere lan egiten dugu 
Lehen Laguntzen ikastaro baten bidez.
BIDEO INTERESANTEEN LINK-AK: